SI


Flota je bila ustanovljena leta 1999 kot umetniška formacija koreografa Matjaža Fariča. Leta 2001 je bila preoblikovana v organizacijsko obliko zavoda za pripravo in izvedbo kulturnih prireditev. Od takrat je dejavnost Flote obsegala vrhunsko produkcijo sodobnega plesa ter plesni studio za otroke in mladino, ki je deloval v Murski Soboti. Leta 2006 je bil v okviru delovanja Flote ustanovljen Flota, zavod za kulturo, Ljubljana. Istega leta nastane v okviru Flotinega programa tudi mednarodni festival sodobnega plesa Front@, ki poteka vsako leto v Murski Soboti. Leta 2008 Flota iniciira nastanek mednarodne mreže plesnih organizacij Beyond Front@, ki jo občasno tudi vodi.


Flota se od ustanovitve zavzema za razvoj sodobnega plesa in decentralizacijo kulture in umetnosti.
EN

Flota (Fleet) was founded in 1999 as an artistic formation of choreographer Matjaž Farič. In 2001, it was transformed into the organisational form of an institute for the preparation and realisation of cultural events. Since then, Flota's activities have included a top-class production of contemporary dance and a dance studio for children and youth, which operated in Murska Sobota. In 2006, within the framework of the operation of the Flota, the Flota, Institute of Culture, Ljubljana was founded. In the same year, the international contemporary dance festival Front@ was created as part of the Flota program, which takes place every year in Murska Sobota. In 2008, Flota initiates the creation of the international network of dance organisations Beyond Front@, which he occasionally leads.

Since its foundation, Flota has been committed to the development of contemporary dance and the decentralisation of culture and art.
umetniški vodja:
Matjaž Farič

projektni vodja:
Ksenija Kaučič

Flota,
zavod
za organizacijo in izvedbo kulturnih prireditev,
Murska Sobota
Lendavska ulica 57A
9000 Murska Sobota


Pisarna:
Flota
Puhova 14
1000 Ljubljana

tel.: 01 5302 255

e-mail:
flota@flota.si
ksenija@flota.si

artistic director:
Matjaž Farič

project manager:
Ksenija Kaučič

Flota,
Institute
for organisation and realisation of cultural events,
Murska Sobota
Lendavska ulica 57A
9000 Murska Sobota
Slovenia

Office:
Flota
Puhova 14
1000 Ljubljana

phone: +386 1 5302 255

e-mail:
flota@flota.si
ksenija@flota.si
Podprite naše delovanje.

Namenite nam do 1% dohodnine! Donacija vas nič ne stane, saj gre ta odstotek sicer v proračun, zavodu Flota pa s tem omogočite, da smo še boljši. 
To storite tako, da v obrazec vpišete svoje podatke in navedete enega ali več upravičencev (FLOTA, zavod, Murska Sobota, DŠ 95355448), ki mu želite nameniti del dohodnine. Natisnjen in izpolnjen obrazec lahko pošljete po pošti, ga oddate osebno na davčni upravi ali pa ga izpolnite preko sistema eDavki (http://edavki.durs.si/).

Ta stran uporablja piškotke. Z nadaljevanjem uporabe te strani soglašate z uporabo piškotkov. / This website uses cookies that help the website to function and also to track how you interact with our website.