Stacks Image 569
28. avgust // August 28 , 18.00, Odprti oder* // Open stage*

Predstavitev mladih plesalcev / presentation of young dancers
OPUS 1 - PLESNA MINIATURA / SHORT DANCE PIECE 2014
ŽELIM SI … // I WISH FOR …

Tekmovanje mladih plesnih ustvarjalcev OPUS 1 – plesna miniatura v organizaciji Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti (JSKD) vsako leto poteka v Slovenskem ljudskem gledališču v Celju. Ta edinstvena prireditev pri nas spodbuja plesno ustvarjalnost, odkriva mlade talente, gledalce pa z izbranimi stvaritvami navdušuje z neposrednostjo in bogastvom plesnih izpovedi.
Vsakoletne teme naj bi mlade plesalce spodbudile h kritičnemu razmišljanju o posameznih vprašanjih ter bile zanje povod za spoznavanje, raziskavo in študij izbranih vsebin ali avtorjev / umetnikov. Letošnja tema radovedno poizveduje o željah mladih danes ter s preprostim vprašanjem »Kaj si želiš?« izziva plesalce k razmisleku o njihovih resničnih željah, izvorih in poteh do njih.

Competition of young dance performers OPUS 1 – short dance piece, organised by the Public Fund for Cultural Activities of the Republic of Slovenia, is held annually in Slovene People’s Theatre (SLG) Celje. This unique event stimulates dance creativity and discovers young talents, while mature and sincere creations of young dancers fascinate the viewers with their simplicity and the richness of dance expressions.
The organiser of the competition publishes a topic every year that the young dance performers must use as a basis for their short dance piece. The annual topics are meant to stimulate critical thinking about specific issues and give them the means to learn about, research and study specific topics or dance artists. This year’s topic inquires about the desires of the young, using a simple question “What do you desire?” to challenge them into examining their wishes, origins and ways to make them true.

V sodelovanju z Javnim skladom Republike Slovenije za kulturne dejavnosti / In collaboration with Public Fund of the Republic of Slovenia for Cultural Activities


28. avgust // August 28, 20.00, Gledališče Park // Park Theatre

Company Sebastien Ramirez (FR / DE)
MEJA // BORDERLINE

Režija in koreografija / Direction and choreography: Sébastien Ramirez v sodelovanju s / in cooperation with: Honji Wang
Izvajalci / Performed by: Louis Becker, Johanna Faye, Mustapha Saïd Lehlouh, Sébastien Ramirez, Honji Wang
Upravljalec napenjalnega sistema / Rigger: Kai Gaedtke
Koordinator napenjalnega sistema / Rigging coordination: Jason Oettlé
Kompozicija / Composition: Jean-Philippe Barrios v sodelovanju s / with the participation of Christophe Isselee, glasovi / the voices of Chung-Won Wang, Henri Ramirez
Oblikovanje luči, tehnični mojster / Light design, technical direction: Cyril Mulon
Dramaturgija / Dramaturgy: Catherine Umbdenstock
Scenografija / Set design: Paul Bauer
Kostumografija / Costume design: Anna Ramirez
Produkcija / Production: Dirk Korell / camin aktion
Izvršna produkcija / Executive production: Company Sébastien Ramirez, Clash66
Koprodukcija / Coproduction: Théâtre de l'Archipel, scène nationale de Perpignan (v okviru umetniške rezidence / in the frame of a creation residency); Théâtre de la Ville, Paris; Parc de La Villette, Paris; Initiatives d'Artistes en Danses Urbaines (Fondation de France – Parc de la Villette, s podporo / with the support of Caisse des Dépôts and Acsé); act'art – Conseil général de Seine-et-Marne; Centre Chorégraphique National de Créteil et du Val-de-Marne / Company Käfig; TanzTHEATER International, Hannover.

Ko družba jasno začrta svoje meje, se nekateri znajdemo znotraj nje, nekateri ostanejo zunaj. Obstajajo pa tudi taki, ki so nekje vmes: tisti, ki hodijo po robu in postavljajo nevidne niti, ki nas vlečejo v ustaljene poti, kot vprašljive. Kakšen pomen imajo te vezi, ki nas združujejo s svetom, ki nas vežejo na druge? Ali naj jih pretrgamo? Ali naj se jih oklenemo?
V svetu, ki se je znašel na mejah svojih zmožnosti, na meji človečnosti, bi morda morali poiskati milost, kot jo lahko najdemo med marioneto in bogom; morda jo najdemo v plesalčevem telesu, ki se znajde na svojih mejah … morda v težnosti, čustvu, v preseganju samega sebe.
Plesalci so v predstavo vtisnili svojo – našo – sedanjost, pri tem pa so navdih iskali v svojih življenjskih zgodbah in zgodbah svojih staršev, ki živijo v drugačnih, mnogokrat zelo oddaljenih svetovih, ki se soočajo in zarisujejo svoje lastne meje.

When a society clearly defines its limits, some of us end up inside while others find themselves outside. And there are also the "in-betweeners": those on the edge, those who question the invisible threads that force us to walk in the same direction. What do we do with these ties that unite the world to us, that unite us to others? Should they be destroyed? Should we hold on to them?
In a world at the limit of its resources, at the limit of its Humanity, perhaps it's grace, found between the puppet and the gods, that we should be looking for: by questioning the dancer's body in its own limits.... gravitation, emotion, and surpassing ourselves.
The dancers write their present - our present -, inspired by their biographies and those of their parents, often coming from far away, drawing their own lines, their own borderlines.
Stacks Image 242

foto/ photo: Ana Straže

Stacks Image 240

foto/ photo: Ana Straže

Stacks Image 238

foto/ photo: Ana StražeStacks Image 217

foto/ photo: Agathe Poupeney

Stacks Image 219

foto/ photo: Agathe Poupeney

Stacks Image 272

foto/ photo: Agathe Poupeney

Stacks Image 175

foto/ photo: Agathe Poupeney

Ta stran uporablja nujne piškotke za štetje števila obiskovalcev.
This site usess essential cookies to track the number of visitors.